* incl. BTW, excl. verzendkosten

Voorwaarden loyaltyprogramma

LiveHelfi heeft een loyalty programma onder de naam Loyalty Points. Je moet meerderjarig zijn om lid van het programma te worden en van de voordelen van het programma te profiteren. Minderjarigen komen niet in aanmerking voor deelname. Slechts één account per persoon.

Punten en voordelen van het programma zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contant geld. Opgebouwde voordelen of punten vormen geen eigendom van de leden. Programmavoordelen en -punten komen te vervallen als ze verkocht worden voor contant geld of andere prestatie. Punten hebben geen geld, monetaire of andere waarde. LiveHelfi kan op elk moment zonder communicatie naar de leden de waarde van de punten wijzigen.

Per keer kan slechts de waarde van één (1) beschikbare coupon worden ingewisseld.  Er kan geen aanspraak worden gedaan op de uitkering van een opgebouwd tegoed. 

Als er gedurende een periode van twaalf (12) achtereenvolgende maanden geen account activiteit plaatsvindt of punten worden toegevoegd, kan LiveHelfi een dergelijke rekening inactief verklaren, en de opgebouwde programmavoordelen en -punten verwijderen uit het account van het lid. LiveHelfi behoudt zich het recht voor de deelname van ieder lid te beeindigen en de punten te laten vervallen indien er sprake is van ongepast gedrag dat negatieve invloed heeft op het programma van LiveHelfi, wanneer er sprake is van fraude of een schending van de algemene voorwaarden.

LiveHelfi behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te annuleren, of te beëindigen met of zonder reden en zonder aansprakelijkheid jegens de programma leden. Behalve zoals hierin vermeld, is het programma onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van deze website. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief