Disclaimer


Livehelfi.com, hierna te noemen LiveHelfi, verleent je hierbij toegang tot Livehelfi.com ("de Webshop") en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Helfi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. Deze zijn bedoeld als een aanvulling op de voeding. Het zijn geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. Bepaalde personen die als experts worden beschouwd kunnen het oneens zijn met een of meer van de conclusies en meningen. Deze conclusies zijn desalniettemin van gebaseerd op actuele, betrouwbare en solide gezaghebbende bronnen. De eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen. Raadpleeg een therapeut of (natuur)arts als je ziek bent en volg zijn/haar adviezen. LiveHelfi noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

LiveHelfi spant zich in om de inhoud van de Webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Helfi. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met LiveHelfi. Voor op de Webshop opgenomen hyperlinks naar Webshops of diensten van derden kan Helfi nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LiveHelfi. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Helfi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »